Panel: "Türkiye'de Çocuk İstismarı"

Ne Zaman:

12/04/2016 - 13:00 / 18:00

Nerede:

KKM B Salonu

Düzenleyen Birim:

Kültür İşleri Müdürlüğü/İlyetişim Topluluğu

Etiketler:

PROGRAM


13.00-15.00 “Farklı Boyutlarıyla Çocuk İstismarı”

Oturum Başkanı: Esin Koman (Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

"Eğitimde Çocuk İstismarı"

Y.Doç.Dr.Volkan Şahin (ODTÜ Eğitim Fakültesi)

"Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler ve Çocukları"

Dr.Bülent İlik (Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü)

"Hapiste Çocuk Olmak"

Zafer Kıraç (İnsan Hakları Çalışanı/Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Der. Kurucu Üyesi)


15.15-17.15 “Çocuk İstismarıyla Mücadele Etmek İçin Neler Yapılabilir?”

Oturum Başkanı: Esin Koman (Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

"Çocukların İstismardan Korunması ve İzlenme Süreci"

Uzm.Sosyal Çalışmacı Figen Paslı (Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği)

"Hukuk Çocuklar İçin Adalet Sağlamaya Yeter Mi?"

Avukat Hasan Erdoğan (İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Yöneticisi)

"Türkiye'de Çocuk İstismarıyla Mücadelede Karşılaşılan Zorluklar ve Engeller" Doç.Dr.Fatma Umut Beşpınar (ODTÜ Sosyoloji Bölümü)