Doğa

ODTÜ yerleşkesi doğal varlıkları açısından son derece zengin bir alandır. Bu zenginliğin en önemli sebebi ODTÜ’nün bir yandan doğal varlıklarını korurken diğer yandan da geliştirmek için adımlar atmış olmasıdır. Bu adımlar sayesinde bir yandan ODTÜ’nün bitkileri ve hayvanları korunurken, diğer yandan da ağaçlandırma çalışmaları ile birçok tür için yeni yaşam ortamları yaratılmıştır.

ODTÜ yerleşkesinin kuruluşu sadece binaların dikilmesi, eğitim sisteminin kurulması ile olmamış, buradaki doğal varlıklar da yerleşkenin bir parçası olarak ele alınmıştır. Elbette ODTÜ’nün sonradan yetiştirilmiş ormanlarını Doğu Karadeniz’in doğal yaşlı ormanları ile, bitki örtüsünü Toros Dağları’nın bitki örtüsü ile karşılaştırırsanız çok da zengin olduğunu düşünmezsiniz. ODTÜ yerleşkesinin en önemli özelliği kent ekolojisi açısından ele alındığında ortaya çıkmaktadır. Ankara gibi bir metropolün merkezinden 5 km uzakta yüzlerce bitki, kelebek türü ve tilki, porsuk gibi memelileri barındıran bir alanın bulunması çok önemlidir.