Toplum

ODTÜ, 60 yıldır verdiği nitelikli mezunlarla topluma hizmet ediyor, sanayiyi  dönüştürüyor, sürekli eğitim faaliyetleri, yayınları, bilim okulları ve açık ders malzemeleri ile toplumu  eğitiyor. 

ODTÜ 60 yıldır yürüttüğü araştırma-geliştirme faaliyetleri ile toplumsal sorunlara teknolojik çözümler geliştiriyor, ülkemize özel toplumsal problemlere çözüm üretmek için çalışıyor. 

Toplum ve Bilim Merkezi’nin yaptığı bilim şenlikleri ile bilimi toplumun her kesimine götürüyor, Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu ve Uygulamalı Bilim Merkezi ile topluma bilimi sevdiriyor. 

ODTÜ, yükseköğretim sektörü için ilkleri başlatmış ve yenilikçi programlar ile yükseköğretim sektöründe önemli adımlar atılmasını sağlamıştır: 

  • Üniversitemiz yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyesi açığını karşılamak üzere geliştirdiği Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 500’den fazla doktora öğrencisini mezun etmiş (2015 yılı itibariyle) ve gelişmekte olan üniversiteler için halen 400’den fazla  öğretim üyesi yetiştirmeye devam etmektedir.
  • Sanayi için araştırmacı yetiştirme programı (SAYP), merkezler için işbirliği geliştirme programı (MİGEP) ve Tekno-tez programı gibi modellerle Türk sanayisi için nitelikli araştırmacılar yetiştirmektedir.
  • Türkiye’de üniversitelerin ihtiyaçlarına yönelik destek programlarının geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği SAN-TEZ programını üniversitemiz geliştirmiştir.
  • Türkiye’nin ilk ve en büyük Teknokentini kurmuş, kurulmakta olan teknokentlere yol gösterici olmuştur.
  • Akademisten kadrosu, yeniliklere ve teknolojiye önem vermesi, profesyonel ve nitelikli çalışanlarının olması ve mezun başarısı gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeyle Türkiye'nin en itibarlı üniversiteleri arasında ilk sırada yer almıştır. (Türkiye İtibar Endeksi 2013, İtibar Atölyesi, XSIGHT)
  • Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklarıyla öğrenciler tarafından ''Sosyal Ortamı En Zengin Türk Üniversitesi'' seçilmiştir. (Newsweek 92. sayı)

ODTÜ, “Toplum Üniversitesi” insiyatifini 2016 yılında başlatacak, topluma hizmet amaçlı yeni programlar geliştirecek, topluma bilimi götürmek ve sevdirmek için yeni faaliyetler tasarlayıp ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, yürütecektir.