Eğitim

60 yıl önce barakalarda eğitime başlayan ve günümüzde 3 ayrı yerleşkede (Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs) 29,000’e yakın öğrenciye eğitim veren ODTÜ, verdiği eğitimin kalitesiyle ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında olmayı sürdürmektedir. Ankara yerleşkesinde

  • 43 lisans,
  • 107 yüksek lisans
  • 69 doktora programı

yürütülmektedir. Kuzey Kıbrıs Kampüsüne bağlı 15 lisans programı ve 3 yüksek lisans programı bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısının yaklaşık %30’unu yüksek lisans ve doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma üniversitesine dönüşmesinin göstergelerinden biri olan lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenciler içerisindeki payının artmasına karşın, verdiği lisans eğitimi ile de dünyada saygın bir yere sahiptir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de pek çok ilke imza atan ODTÜ, mühendislik eğitiminde kalitenin önemli göstergelerinden biri olan ABET akreditasyonunu 1994’te alarak bir ilki daha gerçekleştirmiştir. ODTÜ bünyesinde yer alan bütün mühendislik lisans programları ABET akreditasyonuna sahiptir. Ayrıca, uluslararası sıralamalarda Türkiye’yi en yüksek derecelerle temsil eden ODTÜ, birçok alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı başararak uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Türkiye’nin öğretim dili İngilizce olan ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan ODTÜ’de yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. ODTÜ bugüne kadar 120,000'in üzerinde mezun vermiştir ve verdiği eğitimin kalitesi nedeniyle mezunları, sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde önemli konumlarda görev yapmaktadırlar. Mezunlarımız arasında, iş dünyası, siyaset, bilim ve sanat alanlarında çok sayıda tanınmış kişi bulunmakta, ODTÜ farklı sektörlerde görev yapan üst düzey yöneticiler yetiştirmektedir.

Lisansüstü eğitimdeki başarılarına yenilerini eklemenin yanı sıra, sayıları gittikçe artan Türkiye üniversiteleri arasında lisans eğitimindeki 60 yıllık öncü ve lider konumunu güvence altına almak ve uluslararası alandaki saygınlığını arttırmak ODTÜ’nün eğitim alanındaki geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmaktadır.