Araştırma

60 yıllık deneyimi ile ODTÜ; 2015 yılı itibariyle;

 • Yıllık bütçesinin %30-35’ini rekabetçi ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından sağlayan,
 • Son 5 yılda, herhangi bir zamanda yürütülen, TÜBİTAK ve/veya diğer ulusal kaynaklardan destekli 400+ projesi , Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan desteklenen 60+ projesi, sanayi işbirliği ile yürütülen 1000+ projesi bulunan;
 • Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında, FP7’de Türkiye’de en fazla sayıda proje yürütmüş ve 700’den fazla uluslararası kuruluşla işbirliği yapmış olan,
 • Sanayi ve kamuya bilgi transferi ile her yıl “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite” endeksinde en üst sıralarda yer alan,
 • Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli araştırma-geliştirme projelerini yürüterek,  havacılık, uzay, savunma, yenilenebilir enerji, elektronik, biyoteknoloji ve biyomalzeme, bilişim-iletişim teknolojiileri ve mikroelektromekanik sistemler alanları başta olmak üzere kalkınma için öncelikli pek çok alanda yüksek etkili araştırma çıktıları yaratan;
 • Disiplinlerarası araştırma-geliştirme faaliyeti yürüten, sanayi ve kamu ile işbirliği içinde çalışan, üniversitede yürütülmekte olan ar-ge faaliyetlerinden elde edilen gelirin %30’unu üreten, 25’den fazla mükemmeliyet merkezine sahip,
 • Türkiye’nin ilk Merkezi Labını kuran,  
 • Toplam öğrenci sayısının %30’undan fazlası yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan,
 • Araştırma-ağırlıklı lisans eğitimi sunan, lisans mezunlarından %40’ından fazlasının lisansüstü eğitime devam ettiği,
 • Her yıl 250’den fazla doktora öğrencisi mezun eden,
 • Araştırma çıktıları ve performansı ile uluslararası tanınırlık kazanmış,  dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme başarısını göstermiş  (Times Higher Education Sıralaması),

Uluslararası bir araştırma üniversitesidir.