Prof. Dr. Ahmet Acar'ın Mesajı

Sevgili ODTÜ’lüler, Değerli ODTÜ Dostları,

Üniversitemizin eğitim-öğretime başladığı 1956’dan bu yana 59 akademik yılı tamamladık. Bu Ekim ayında ODTÜ’nün 60. Akademik Yılını başlatıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yıldönümünü ise 27 Mayıs 2016 Cuma günü kutlayacağız. Üniversitemizin kuruluş yasası, 27 Mayıs Cuma günü kabul edildiği için, ODTÜ Günü’nü her yıl Mayıs ayının son Cuma gününde kutladık. Gelecek yıl, kuruluşumuzun 60. Yılını kutlayacağımız Mayıs ayının son Cuma günü yine 27 Mayıs gününe rastlayacak.   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kuruluşundan 60. akademik yılına kadar geçen dönemde, “daha iyi”yi başarma azmini ve iddiasını sürdürdü. Akademik değerleri ve temel ilkelerini koruyan, topluma güven veren ve her zaman yeniliklere açık, öncü, atılımcı bir üniversite oldu. Topluma katkıları ve dünyanın her köşesindeki başarıları ile gurur duyduğumuz onbinlerce mezun verdi; mezunlarının da her zaman gurur duyduğu bir üniversite oldu. Eğitim, bilimsel araştırma, sanayi işbirliği ve topluma hizmet alanlarında devamlı yükselen başarı çizgisiyle birçok alanda örnek alındı. Ülkemize ve yükseköğretim sistemimize birçok yeniliği getirerek önderliğini sürdürdü. Uluslararası platformlarda da konumunu ve saygınlığını sürekli olarak artırdı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak, insana, doğaya ve demokrasiye sahip çıkmayı, verdiğimiz eğitim, yaptığımız bilimsel araştırmalar ve geliştirdiğimiz teknolojiler kadar önemli, gerekli gördük. Bu nedenlerle, insan haklarını, kadın-erkek eşitliğini, temel özgürlükleri, laikliği, hukukun üstünlüğünü, bilimin doğrularını hep savunduk. Üniversitemizin yoktan var ettiği ODTÜ Ormanı ve titizlikle koruduğu Eymir Gölü, doğaya olduğu kadar topluma karşı da hissettiğimiz sorumluluğun eseri oldu. Uzun vadede toplumun gelişmesine ve refahına sağladığımız katkının, bu sorumlulukların hepsine ne oranda sahip çıktığımızla ve her birinde ne kadar başarılı olduğumuzla ölçüleceğini biliyoruz.

ODTÜ’lüler olarak, önümüzdeki dönemde de, bu temel ilkelerimizden ve akademik değerlerimizden ayrılmadan, bilim ve topluma daha fazla katkı vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim için özel önemi olan 2015 – 2016 ders yılı süresince, “ODTÜ 60. Yıl”a özgü etkinlikler düzenleyeceğiz. Sanat-spor-kültür-bilim etkinlikleriyle 60. Yılımızı hep birlikte kutlarken, panel-çalıştay-konferans etkinlikleriyle ve özel yayınlarla Üniversitemizin 60. Yılındaki konumunu değerlendireceğiz ve kayıt altına alacağız. “ODTÜ 60.Yıl” etkinliklerinin bir bölümünü de önümüzdeki dönem için “ODTÜ Vizyonu” belirleme çalışmalarına ayıracağız. Mensuplarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız; ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ Teknokent ve ilgili kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte olacağımız toplantılarda, önümüzdeki dönem için Üniversitemizin stratejik önceliklerini tartışacağız. Bu amaçla yapılacak çalışmaların çıktıları, ODTÜ Stratejik Planı 2011-2016’yı takip eden dönem için de girdi sağlayacaktır.

“ODTÜ 60.Yıl” etkinlikleri için bilgilendirme-iletişim arayüzü olarak http://60yil.odtu.edu.tr  web sitesini açtık. Bu siteden, ODTÜ ve 60. Yıl etkinlikleri hakkında bilgi alabilecek; sorularınızı, önerilerinizi, anılarınızı ve fotoğraflarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Bu nedenle, 60yil.odtu.edu.tr web sitesini sürekli olarak izleyeceğinizi ve kullanacağınızı ümit ediyorum.

Üniversitemizin 60. Yılını simgelemek ve 60.Yıl içinde düzenlenen etkinliklerde kullanılmak üzere bir logo tasarlandı. Yarışma ile elde edilen “ODTÜ 60. Yıl Logosu” ve tasarım yarışması hakkında bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

Akademik-idari birimlerimiz, Öğrenci Topluluklarımız, Mezun Derneklerimiz ve Vakıf kuruluşlarımız da Ekim 2015 – Aralık 2016 döneminde düzenleyecekleri etkinlikler çerçevesinde de Üniversitemizin 60. Yılını duyurmak amacıyla “ODTÜ 60. Yıl Logosu”nu kullanılabilecektir. Logo kullanım kılavuzu da web sitesinde yer almaktadır.

“ODTÜ 60. Yıl” etkinliklerinde hep birlikte olmak ümidi, sevgi ve saygılarımla,

“Nice Yıllara ODTÜ!”

 

Prof.Dr. Ahmet Acar

Rektör