60.Yıl Fotoğraf Arşivi Fotoğraf Yükleme Şart ve Esasları

-  Fotoğrafı yükleyen, yüklediği fotoğrafın/fotoğrafların fikri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

-  Yüklenen fotoğraf/fotoğrafların fikri mülkiyeti ile ilgili 3. Kişilerin iddialarının muhatabı fotoğrafı yükleyendir. ODTÜ’nün bu nedenle 3. Kişilere tazminat ödemek zorunda kalması halinde, yükleyen bu tazminatı üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

-  Fotoğraf sahibi ODTÜ 60. Yıl kutlamaları çerçevesinde, ODTÜ’nün seçtiği fotoğrafları künyesini belirterek, afiş, broşür, fotoğraf albümü, poster vb. materyallerde kullanmasına izin verir.

-  Fotoğraf sahibi yukarıda belirtilen amaçla kullanılan fotoğraf/fotoğrafları için ODTÜ’den herhangi bir bedel talep etmeyecektir.